Gia công chế tạo đồ gá

Jam Boring Rings

size 6, 8 & 10inch

material: SCM440