Sản phẩm gia công

Dao bẻ đai thép xây dưng , phi 6 , 8mm. 

Vật liệu: SKD11

Độ Cứng : 58-60 HRC