Công nghệ cắt kim loại tấm và ống bằng laser sợi quang (fiber laser) tiên tiến.

Công nghệ Laser đã trải qua một giai đoạn phát triển dài. Ban đầu là Công nghệ Laser CO2 cho chất lượng laser kém, vật tư tiêu hao lớn. ..